veterosolium.sk

Zvolen (1860)

Prvé vojenské mapovanie (1763-1787)

Druhé vojenské mapovanie (1806-1869)

Tretie vojenské mapovanie (1869-1889)

Ortofotomapa Slovenska (1948)

Zvolen (1949)
•  Veterosolium na Youtube.com  •  Ochrana súkromia  •  O stránke